Louis tổ chức đêm nhạc : “Noel – Mùa Yêu Thương”

Giáng sinh đang về trong rộn ràng yêu thương. Không biết tự bao giờ, giáng sinh không còn là ngày lễ riêng cho những người theo đạo thiên chúa mà đã trở thành lễ hội văn hóa chung cho mọi người. Đâu đó, lẫn trong những tiếng nhạc : “…