Louis XIV – vua mặt trời của nước Pháp

Vua Louis XIV – vua mặt trời của nước Pháp Vua Louis 14 đã là vua của nước Pháp trong 72 năm, đây là vương triều lâu dài nhất trong lịch sử của châu Âu. Nhà vua còn được gọi là “Đại Vương Louis” (Grand Monarch), “Vua Louis Vĩ Đại”…