Author Archives : sadmin

Home  >>  Author : sadmin

Hương Nguyễn

Hương Nguyễn – Ca sĩ của Louis Reslive

Huỳnh Thanh Vinh

Huỳnh Thanh Vinh – Ca sĩ của Louis Reslive

Nguyễn Đoàn Thanh

Nguyễn Đoàn Thanh – Ca sĩ của Louis Reslive

Thu Hồng

Thu Hồng – Ca sĩ của Loui犀利士 s Reslive

Thụy Vũ

Thụy Vũ – Ca sĩ của Louis Reslive

Trâm Anh

Trâm Anh- Ca sĩ của Louis Reslive

Anh thương

Anh thương- Ca sĩ của Louis Reslive

Mộng Thi

Mộng Thi – Ca sĩ của Louis Reslive

Chính thức khai trương Nhà hàng – Phòng trà Louis Reslive

Nhà hàng Phòng trà LOUIS Reslive kính chào Quý Khách! Chúng tôi xin trân trọng thông báo tuần lễ khai trương NHÀ HÀNG PHÒNG TRÀ LOUIS Thời gian: Từ ngày 18/08 – 25/08 Nơi để thưởng thức và phát triển khả năng âm nhạc của bạn. Nhà hàng phòng trà LOUIS,…

Quỳnh Như

Quỳnh Như – Nhân viên Hầu bàn Louis Reslive