Hương Nguyễn

Hương Nguyễn – Ca sĩ của Louis Reslive

Huỳnh Thanh Vinh

Huỳnh Thanh Vinh – Ca sĩ của Louis Reslive

Nguyễn Đoàn Thanh

Nguyễn Đoàn Thanh – Ca sĩ của Louis Reslive

Thu Hồng

Thu Hồng – Ca sĩ của Loui犀利士 s Reslive

Thụy Vũ

Thụy Vũ – Ca sĩ của Louis Reslive

Trâm Anh

Trâm Anh- Ca sĩ của Louis Reslive

Anh thương

Anh thương- Ca sĩ của Louis Reslive

Mộng Thi

Mộng Thi – Ca sĩ của Louis Reslive

Coco Band

Ban nhạc COCO BAND – Ban nhạc chính của Louis Reslive